Araş. Gör. DERYA BENLİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. DERYA BENLİ

T: (0282) 250 2674

M dbenli@nku.edu.tr

W dbenli.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:İngiliz Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2013-2015
Tez: THE ENGLISH BILDUNGSROMAN IN THE AGE OF MODERNISM: VIRGINIA WOOLF’S JACOB’S ROOM AND THE PSYCHOLOGICAL INSIGHT INTO CHARACTER FORMATION (2015)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2007-2011
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
İdari Görevler
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
2013-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Karşılaştırmalı Edebiyat
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BENLİ D., The Representation of Sexual/Erotic Desire and the Desire of Individual Accomplishment in the Aeneid and the Epic of Gilgamesh, International Journal of Multidisciplinary Thought, vol. 7, pp. 273-280, 2018.
Özgün Makale WorldCat, Google Scholar, Consortium of American Refereed Publications Erişim Linki
2. GOLBAN T., BENLİ D., The Quest for An Authentic Self: Memory and Identity in Philip Ridley’s Mercury Fur, Border Crossing International Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 7, pp. 305-316, 2017.
Özgün Makale EBSCO Electronic Journals Service (EJS), Index Copernicus, Research Papers in Economics (RePEc) Erişim Linki
3. BENLİ D., GOLBAN P., DOĞA, EŞYAZARLIK VE META-ŞİİR: TİNTERN ABBEY´İ BİLDUNGSGEDİCHT (GELİŞİM ŞİİRİ) OLARAK OKUMAK, International Journal of Language Academy, vol. 5, pp. 275-284, 2017.
Özgün Makale The National Library of Finland, Melinda, Index Copernicus, EBSCO, ERİH PLUS, Linguistics Abstracts Online, Modern Language Association (MLA), Asos Index, Research Bible, AcademicKeys, DRJI, CiteFactor, Sjournals, Giga Electronic Journals Library, WZB , Bıblıothek Hamburg, OCLC World Cat, OAJI, ISAM, SOBIAD, ROAD, ISJ, Araştırmax, Genamics, CrossRef, Scilit Erişim Linki
4. Golban P., Benli D., THE AMBIGUITY OF IDENTITY AND THE AMBIGUITY OF FORMATION IN AMBIGUOUS ADVENTURE BY CHEIKH HAMIDOU KANE AS A POSTCOLONIAL BILDUNGSROMAN (CHEIKH HAMIDOU KANE´İN KOLONİLEŞME SONRASI BİLDUNGSROMANI BELİRSİZ SERÜVEN´DE OLGUNLAŞMA VE KİMLİK KARMAŞASI), HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 215-228, 2016.
Özgün Makale MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
5. Golban P., Aver D., A Modernist Insight into Character Formation: The Bildungsroman and Its Thematic Perspectives in Jacob’s Room, The Annals of Ovidius University of Constanta, vol. 26, pp. 22-43, 2015.
Özgün Makale SSCI
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BENLİ D., The Representation of Sexual/Erotic Desire and the Desire of Individual Accomplishment in the Aeneid and The Epic of Gilgamesh, International Conference for Academic Disciplines (14.11.2017-17.11.2017).
Tam metin bildiri
2. BENLİ D., GOLBAN P., Nature, Co-authorship and Metapoetry: Tintern Abbey as a Bildungsgedicht, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (18.05.2017-20.05.2017).
Tam metin bildiri
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Conference For Academic Disciplines, Yer:The British School at Rome, Düzenleyenler:The British School at Rome, International Journal of Arts and Sciences, 14.11.2017-17.11.2017.
2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Yer:Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Düzenleyenler:Alaaddin Keykubat Üniversitesi Asos Congress, 18.05.2017-20.05.2017.